Naš cilj


Naš glavni cilj je da pružimo visokokvalitetno osiguranje i podršku našim klijentima u različitim projektima. Posebno se ističemo kroz naše angažovanje u zahtevnim projektima unutar sektora građevine, infrastrukture i energetike. Ovde su neki od ključnih aspekata naše ponude:

1. Teški Projekti U Graditeljstvu: Fokusiramo se na podršku projektima koji zahtevaju izgradnju na gradilištima, putevima i rečnim tokovima. Naša stručnost dolazi do izražaja u obradi teških projekata na rečnim koritima i priobalju, kao i u sektorima kao što su energetika i minihidroelektrane.

2. Optimalni Programi Osiuguranja: Za sve naše klijente osiguranike, obezbedili smo optimalne programe osiguranja. Naš cilj je da pružimo povoljne cene osiguranja koje su prilagođene stvarnom riziku. Kroz pažljivu procenu, obradu i naplatu šteta, osiguravamo da je odnos tehničke premije i šteta u korist osiguranika.

3. Efikasnost Bez Arbitraže i Sudova: Posebno smo ponosni na našu sposobnost da efikasno upravljamo štetama i da ih naplatimo u okviru redovne procedure, bez potrebe za angažovanjem instituta arbitraže i sudova. Ovo štedi vreme i resurse naših klijenata.

4. Nezavisnost i Nepristrasnost: Mi smo nezavisni u svom radu i ne podležemo kontrolama nijednog osiguravajućeg društva, iako uspešno sarađujemo sa svim vodećim društvima za osiguranje. Naš izbor osiguravača bazira se na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, koja obuhvata bonitet osiguravača, iskustvo u specifičnim vrstama osiguranja, dostupnost kvalifikovanih kadrova, brzinu i efikasnost u obradi šteta, uslove osiguranja i prihvatljivu premiju osiguranja.

Zahvaljujemo što ste posetili naš sajt “Aspen”. Za više informacija o našim uslugama i kako možemo podržati vaše projekte, obratite nam se putem kontakt informacija na našem sajtu.

www.aspen.rs